Oct 04

On-line izložba skulptura iz Kolonije

JU „Kulturni centar“ Cazin je u okviru realizacije I dijela Kolonije skulptora „Ostrožac 2016“, realizirala i jednu novu programsku aktivnost. Radi se o jedinstvenoj on-line postavci skulptura iz Kolonije, a koje se nalaze na prostoru općine Cazin, na nekoliko različitih lokacija. Za potrebe ovog projekta angažirali smo profesionalnog fotografa, kako bi izvršili kvalitetnu pripremu fotografija, a zatim smo iste i obilježili. Nakon toga će uslijediti i trajno obilježavanje skulptura na terenu, kako bi naši turisti, posjetioci, ali i građani općine Cazin mogli saznati više o svakoj pojedinoj skulpturi. Osim toga, ova izložba će sada biti dostupna svima, putem naše web stranice www.kccazin.com, a štampaćemo i promotivni video sa cjelokupnim prikazom ovih fotografija i informacijama o nazivu skulpture, autoru i godini njene izrade. Ovaj promotivni video je polazna osnova za izradu nove monografije skulptura koju naša Ustanova planira raditi u narednom periodu.

Za sada se nadamo da ćete uživati u prizoru ove izložbe. Pogledajte je, podijelite, kažite vašim prijateljima za nju, promovišite naše skulpture i van granica naše zemlje.