Oct 23

Gradska biblioteka Cazin se brine i za svoje najbolje čitaoce

Protekle sedmice u Sarajevu, našoj čitateljici Derviši Burzić, Fondacija za bibliotečku djelatnost je dodijelila novčanu nagradu u iznosu od 500,00 KM. Ova nagrada usijedila je nakon aplikacije JU „Kulturni centar“ Cazin, prema ovoj Fondaciji, a u kategoriji najboljih čitalaca javnih biblioteka. Derviša je je najbolja čitateljka Gradske biblioteke u kategoriji do 35 godina i pročitala je 63 knjige zbog čega je bila najbolje rangirana. Ona je već nekoliko puta osvajala titulu najbolje u našem Gradu zbog čega je važno da ovakvi rezultati budu primijećeni i na višim razinama vlasti.

Naime, naša biblioteka već dugi niz godina ima uspješnu saradnju sa ovom Fondacijom, kroz projekte opremanja biblioteke. U proteklih 10 godina, osigurali smo značajan inventar kroz projektne aplikacije koje je Fondacija podržavala. Tako smo opremili našu novu biblioteku značajnim brojem novih polica za knjige, stolicama i stolovima za čitaonicu, nabavili smo uredski namještaj na naše uposlenice, pregradne zidove u novim kancelarijama, vitrine za zavičajnu zbirku, printere, skenere, kopir aparate, kompjutere, posebnu vrstu zebra printera za biblioteke i sl. I ove godine smo na tragu realizacije još jednog projekta kojim će se poboljšati uslovi rada našh uposlenica, ali i usluge koje biblioteka pruža korisnicima.