Dvorac Ostrožac

Stari grad Ostrožac, osvjetljen noću:

VIDEO

Prošetajte po cijelom Dvorcu Ostrožac.


ON-LINE Izložba skulptura iz kolonije


Stari grad Ostrožac (VIDEO)


Događaji KC Cazin

Januar 2022
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Jul 12

O JU Kulturni centar Cazin

Vizija - Misija

Vizija: ''Postati središte kulturnih, edukativnih i umjetničkih programa i inicijativa, mjesto susreta svih značajnih ideja na polju kulturnog djelovanja u gradu Cazinu. Kreirati sredinu pogodnu za raznovrsne kulturne dijaloge, modernizirati svoje kapacitete i educirati publiku.''

Misija: ''Poticati i oplemenjivati kulturni razvoj grada Cazina.''

O JU Kulturni Centar Cazin

Gradsko vijeće Cazin osnovalo je ovu ustanovu kao instituciju od gradskog značaja 20.10.2000. godine i time preuzelo ulogu njenog osnivača i ustanovilo obaveze osnivača prema JU.  Ova javna ustanova, prema svojim ''Pravlima'' obavlja djelatnost od posebnog i javnog interesa. Djelatnost JU ''Kulturni centar'', ustanovljena ''Pravilima'' kao temeljnim aktom, je slijedeća:

1. organizovanje raznih kulturnih manifestacija

2. prikazivanje filmova

3. obrazovanje odraslih i posredovanje u obrazovanju odraslih

4. književno stvaralaštvo, slikarstvo, kiparstvo i izdavačka djelatnost

5. organizacija kulturno-umjetničkog amaterizma

6. scenska i pozorišna djelatnost

7. djelatnost objekta za kulturnu ponudu

8. organizacija kulturno-zabavnih manifestacija u drugom prostoru

9. vršenje ugostiteljskih usluga-pozorišna kafana

10.  djelatnost biblioteke, arhiva, muzejske zbirke i galerije

11.  animacija i afirmacija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

12.  škole plesa, likovnog, muzičkog i drugog umjetničkog stvaralaštva

13.   i drugi poslovi u skladu sa zakonom i Pravilima ove ustanove

Svakom su u pravilu dostupne usluge ove ustanove pod jednakim uslovima. Sredstva ustanova stiče iz budžeta Grada Cazina i naknada za obavljanje usluga i drugih dozvoljenih izvora.

Osnovna akta JU "Kulturni centar" su:

  • Pravila ustanove
  • Pravilnik o radu
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
  • Pravilnik o zaštiti na radu

Organi upravljanja JU ''Kulturni Centar'' Cazin

Upravni odbor

Ovo tijelo ima 3 člana, od čega 2 predstavnika Osnivača i 1 iz reda zaposlenih. Članove Upravnog odbora imenuje Gradsko vijeće u ime osnivača, na mandatni period od 4 godine. Akuelni sastav Upravnog odbora čine:

  • Selim Toromanović, predsjednik
  • Edina Delalić, član
  • Emina Sadiković, član

Direktor

Direktor je organ rokovođenja. Imenuje ga Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Osnivača, na period od 4 godine. Aktuelni direktor JU "Kulturni centar" Cazin je Ermin Beganović, mr.

JU Kulturni Centar Cazin

Dom Kulture Cazin

Trg prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića bb,
Cazin, 77220
Bosna i Hercegovina